Stroje

Stroje sú všeobecné označenie pre mechanické alebo elektromechanické zariadenia.