CNC frézy

CNC frézy patria medzi drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje s programovacím systémom pre kvalitnú a rýchlu výrobu v opakovanej výrobe. CNC fréza ma jednoduchú inštaláciu a obsluhu.

CNC frézy sú zoskupené podľa počtu osí. Sú označené rôznymi písmenkami, napr. X a Y. Pokročilé stroje, ako sú 5 – osové frézy si vyžadujú programovanie CAM pre optimálny výkon, preto, že ich geometria je veľmi zložitá. Bežne sa využívajú frézy, ktoré majú 3 alebo 4 osi.

Tieto stroje sú mimoriadne užitočné, pretože sú schopné vytvárať tvary, ktoré by sa pomocou manuálnych strojov nedali vytvoriť. CNC fréza je takisto vhodná aj na vyrezávanie veľkých 3D návrhov z mäkkého dreva.