Prevádzkovateľ eshopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dokatech.sk je: Media motion s. r. o., B. Němcovej 2559/7A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55689361, DIČ: 2122065517

Kontaktná osoba: Ing. Boris Matušovský
E-mail: dokatech.sk@gmail.com

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1