Prevádzkovateľ eshopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dokatech.sk je: BTX STUDIO s. r. o., Hurbanova 22, 085 01 Bardejov
IČO: 51 121 484,  zapísaná v Obchodnom registri: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35248/P
Kontaktná osoba: Dominik Bartoš
Tel: +421 907 097 156
E-mail: [email protected]

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1