Prevádzkovateľ eshopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dokatech.sk je: Ing. Jozef Sliva, trvalé bydlisko: Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov
IČO: 51389088, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, registrácia č. 760-20787.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Sliva
Tel: +421 949 321 091
E-mail: [email protected]

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1