Prevádzkovateľ eshopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dokatech.sk je: BORMAT s.r.o., Malcov 306, 086 06 Malcov
IČO: 53047362, DIČ: 2121235556 zapísaný Obchodnom registeri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40156/P,
Kontaktná osoba: Ing. Boris Matušovský
E-mail: [email protected]

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1